Menu Zamknij

Pomiar instalacji elektrycznej

Pomiary elektryczne to czynność, która powinna być wykonywana regularnie. Usługa ta zapewnia bezpieczeństwo osobom znajdującym się w pobliżu instalacji elektrycznych oraz miejsc, w których one występują. Nie dotyczy to wyłącznie domów i mieszkań, ale również firm, hal produkcyjnych i magazynów. Należy pamiętać, że poprawnie działająca instalacja elektryczna chroni przed ewentualnym porażeniem prądem w przypadku awarii. Właśnie dlatego tak istotne jest, aby elektryk regularnie wykonywał pomiary elektryczne instalacji. Wyjaśniamy, na czym polegają oraz jak często należy je przeprowadzać.

Pamiętajmy, że zgodnie z ustawą o prawie budowlanym właściciel budynku jest zobowiązany do przeprowadzania badań elektrycznych nie rzadziej niż raz na 5 lat. Trzeba je wykonywać zawsze wtedy, gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne, jak wyładowania, silne wiatry czy powodzie, w wyniku których dojdzie do uszkodzenia budynku bądź wystąpi bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem.

Wykonanie kontroli

Na pierwszym etapie badania elektryk dokonuje dokładnych oględzin i sprawdza, czy przewody są prawidłowo podłączone a kontakty dobrze przymocowane. Profesjonalnego elektryka najlepiej znaleźć w Internecie, szukając według swojego okręgu – i tak w Krakowie najlepiej wpisać elektryk Kraków. Tak znaleziony fachowiec oceni czy gniazda nie znajdują się za blisko źródeł wody, jak np. wanna, prysznic bądź umywalka. Następnie wykonuje trzy pomiary elektryczne. Pierwszy polega na pomiarze rezystancji izolacji przewodów instalacji oraz na pomiarze natężenia prądu płynącego przez izolację pod wpływem przyłożonego napięcia stałego. Drugi jest pomiarem pętli zwarcia, podczas którego weryfikuje się czy wyłącznik nadmiarowo-prądowy lub wkładka topikowa działa poprawnie. Trzeci pomiar ocenia skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, oceniając czy wyłącznik różnicowo-prądowy odłączy zasilanie, gdy na metalowej obudowie pojawi się napięcie.

Na co należy zwracać uwagę przy wykonaniu pomiaru?

Podczas wykonania pomiarów elektrycznych, fachowiec tworzy protokół, w którym zostają precyzyjnie opisane szczegóły oględzin oraz wyniki pomiarów i badań. Poza wynikami, w dokumencie zawarte są również takie informacje, jak porównanie ich z normami i obowiązującymi przepisami. Zarówno badanie, jak i sam protokół powinna wykonać osoba posiadająca odpowiednie świadectwo kwalifikacji, ponieważ to właśnie specjalista ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane czynności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *